سود مایع

سود مایع

سود مایعسود مایع

نام و فرمول شیمیایی : سدیم هیدروکسید (NaOH)

نام صنعتی :سودمایع-سودکاستیک

کاربرد : در تولید موادشیمیایی ، ابریشم مصنوعی، خمیرکاغذ، مواد پتروشیمی، پارچه و مواد شوینده بکار می رود.

:مشخصات فیزیکی محصول

شکل ظاهری: سفیدرنگ

دمای جوش: 1388c

قابلیت انحلال در آب:

بسته بندی و نحوه ارائه محصول به مشتری: محصول سدیم هیدروکسید بصورت فله در مخازن پلی اتیلن عرضه می شود.