اسید کلریدریک

اسید کلریدریک

اسید کلریدریکاسید کلریدریک

نام و فرمول شیمیایی : اسید کلریدریک به فرمول (HCl)

نام صنعتی :جوهر نمک

کاربرد : برداشتن رسوب بویلرها کاهش سنگ معدن ها ، تمیز کاری فلزات بکار می رود.بصورت محلول در آب (حدود 10% وزنی) در تهیه جوهر نمک (پتک کننده و از بین برنده جرم سرامیک و...) استفاده می شود

:مشخصات فیزیکی محصول

شکل ظاهری: محلول شفاف و بیرنگ

دمای جوش: 108 C

قابلیت انحلال در آب: کاملا محلول

بسته بندی و نحوه ارائه محصول به مشتری : محصول اسید کلریدریک بصورت فله در مخازن پلی اتیلن عرضه می شود.