آب ژاول

آب ژاول

آب ژاولآب ژاول

نام و فرمول شیمیایی : سدیم هیپوکلریت (NaclO)

نام صنعتی :آب ژاول

کاربرد : محلولی است برای گندزدایی و بوزدایی ، همچنین ضدعفونی کننده وسفیدکننده و لکه بر نیز می باشد.

:مشخصات فیزیکی محصول

شکل ظاهری: محلول شفاف به رنگ زرد متمایل به سبز

دمای جوش: 101C

قابلیت انحلال در آب: کاملا محلول

بسته بندی و نحوه ارائه محصول به مشتری: محصول سدیم هیپوکلریت بصورت فله در مخازن پلی اتیلن عرضه می شود.