معرفی مدیریت

معرفی مدیریت

  •  محمود خسروی

    نام و نام خانوادگی: محمود خسروی

    پست الکترونیک:khosravi@sadrachems.com

    مدرک تحصیلی: -

    سمت: مدیر عامل و رییس هیات مدیره